את רשאית ללמוד מהקורס במשך חצי שנה מהרגע שהוא נפתח לך.

אין להעביר את שם המשתמש והסיסמא לאף אחד חוץ ממך.

יש לשמור את שם המשתמש והסיסמא שמורים בתוכנת שמירת סיסמאות. (אני משתמשת ב LASTPASS)